مدیریت کابل و آرایش رک

دیتاسنترهای امروزی از ردیف هایی از سرورهای رک و کابینت های شبکه تشکیل شده اند تا از کابل های دیتا، کابل های برق و دستگاه های شبکه پشتیبانی کنند. مدیریت کابل حرفه ای در یک رک محدود و کاملا پر شده، بسیار مشکل است. با این وجود اگر شما از راهنمایی های مناسب پیروی کنید، مدیریت کابل و آرایش رک برای شما مانند کابوس ترسناک نیست. در ادامه ما می خواهیم توصیه های مفیدی را برای مدیریت کابل و آرایش رک ارائه دهیم و برخی از ابزارهای مدیریتی کارآمد را به شما پیشنهاد دهیم.

مزایای مدیریت کابل و آرایش رک

مدیرت کابل رک اگر به درستی انجام نشود می تواند مشکلات زیادی را به وجود بیاورد که از این بین می توان به خرابی کابل ها که مستقیما منجر به خطای انتقال داده ها و مشکلات عملکردی و خرابی سیستم می شود اشاره کرد. در عوض، مدیریت کابل و آرایش رک مناسب می تواند مزایای زیر را به همراه داشته باشد

ادامه مطلب