شبکه کامپیوتری گروهی از دو یا چند سیستم کامیپوتری به هم متصل شده است. می توانید با استفاده از رسانه کابل، یا به صورت بی سیم، اتصال شبکه را برقرار کنید. هر شبکه شامل سخت افزار و نرم افزاری است که کامپیوترها و سایر تجهیزات را به هم وصل می کند.

ادامه مطلب